Szwajcaria

Kraj z obowiązkiem rejestracji do podatku VAT

Zgodnie z art. 43 rozporządzenia VAT (ustawy o podatku VAT) międzynarodowy transport autobusowy jest zwolniony z podatku VAT. Zwolnienie dotyczy to przewozu osób autobusem na trasach, które:

  • w przeważającej części prowadzą przez obszary zagraniczne,
    lub
  • wykorzystywane są jako trasy tranzytowe, aby połączyć znajdujące się za granicą miejsca startu i zakończenia przejazdu

Zgodnie z art. 10 ust. 2 nowej ustawy o podatku VAT obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Przedsiębiorstwa mające siedzibę za granicą są zwolnione z obowiązku podatkowego, jeżeli świadczą wyłącznie działalność zwolnioną, patrz punkt.1 i 2.

W innych przypadkach należy zbadać, czy obowiązek podatkowy istnieje, na podstawie konkretnej dokumentacji związanej, ze świadczeniem konkretnej usługi przewozowej. Z tych dokumentów musi wynikać trasa transportu i jaki jest jej udział w kraju i za granicą

  • Kabotaż

W Szwajcarii obowiązuje zakaz kabotażu, tj. że przedsiębiorstwo transportowe mające siedzibę w Unii Europejskiej nie może przewozić towarów lub pasażerów w Szwajcarii (zob. także art. 20 Umowy między Konfederacją Szwajcarską a Wspólnotą Europejską w sprawie przewozu towarów i pasażerów koleją i drogą.

SZWAJCARIA – opłaty na granicy za pojazdy PSVA

AppVia to oficjalna aplikacja Federalnej Administracji Celnej do zapłaty standardowej opłaty za ciężki pojazd (PSVA). Z Via PSVA można płacić za pojazdy, takie jak kampery lub autokary, które są zarejestrowane poza Szwajcarią lub Księstwem Liechtensteinu, przed wjazdem szybko, łatwo i niezależnie. Paragon elektroniczny służy organom kontrolnym jako dowód zapłaty.

UWAGA !!! PODATEK VAT pobierany na granicy przy wjeździe od strony NIEMIEC

Ponieważ Szwajcaria nie najeży do Unii Europejskiej niemieccy celnicy, przy wjeździe autokaru do Szwajcarii od strony Niemiec, pobierają na granicy podatek VAT tzw. zabezpieczenie na poczet podatku – wyliczany wg wzoru:

Km przejechane na terenie Niemiec X liczba pasażerów w pojeździe X 0,84 Euro / 100

Image module