Niemcy

Kraj z obowiązkiem rejestracji do podatku VAT
  • Obowiązek rejestracji do podatku VAT
  • Stawka podatkowa 19%
  • Stawka do odliczenia np. z zakupów paliwa 19 %.
  • Miesięczne, kwartalne, roczne deklaracje rozliczeniowe – ustanowione decyzją urzędu skarbowego

4 urzędy skarbowe, które zajmują się polskimi przewoźnikami

  • A do G→ Urząd Skarbowy Hameln
  • H do L→ Urząd Skarbowy Oranienburg
  • M do R→ Urząd Skarbowy w Cottbus
  • S do Ź→ Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

Obowiązek posiadania numeru podatkowego i zaświadczeń dla autokarów w oryginale w pojeździe! Brak posiadania oryginału zaświadczenia – podczas kontroli urzędników celnych obowiązek uiszczenia opłaty tzw. zabezpieczenia na poczet podatku!!

wyliczane wg wzoru:

Km przejechane na terenie Niemiec X liczba pasażerów w pojeździe X 0,84 Euro / 100

Płaca minimalna – obowiązek zgłoszenia kierowców do płacy minimalnej

Image module