Dania

Kraj z obowiązkiem rejestracji do podatku VAT
  • Obowiązek rejestracji do podatku VAT.
  • Stawka podatkowa 25 %.
  • Stawka do odliczenia np. z zakupów paliwa 25 %,
  • Kwartalne deklaracje rozliczeniowe
  • Ustawowa kara za brak rejestracji 1.300 Euro
  • UWAGA: przelew podatku na 5 dni przed terminem złożenia deklaracji VAT!!!!
  • Kara za spóźnioną deklaracje i zapłatę podatku 800 DKK
  • Urzędowa zmiana sposobu rozliczania na deklaracje półroczne
Image module