Austria

Kraj z obowiązkiem rejestracji do podatku VAT

– stawka podatkowa 10%

– stawka VAT do odliczenia z faktur zakupowych 20%

 • Ustawowe progi obrotów: do 30.000 Euro – roczne rozliczenia.
 • 30.000 – 100.000 – rozliczenia kwartalne + deklaracja roczna.
 • Powyżej 100.000 Euro – rozliczenia miesięczne + deklaracja roczna.
Image module

Austria – zgłoszenia płaca minimalna

Opłaty za autostrady – Asfinag – GoBox !!!

 

Zmiana terminu wysyłania dokumentów potwierdzających emisję klasy spalin – 28 dni – zmiany opłat

 • W przypadku gdy auto posiada klasę emisji spalin wyższą niż III istnieje obowiązek udokumentowania jej wysokości poprzez dostarczenie dokumentu, którym może być:
  – certyfikat EURO,
  – świadectwo homologacji,
  – dokument COP (zgodność produkcji).
 • Dokumentacje wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu należy przedłożyć w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od dnia wpisania do urządzenia Go-Box.
 • Dokumenty można przesłać :
  FAX: +43 50108-912913
  e-mail: euroclass@asfinag.at